Қызметтері

НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТ

Негізгі қызмет – банктерден комиссия қайтарып алу

 

ҚОСЫМША ҚЫЗМЕТ

Компания қосымша ретінде заңгерлік кеңес және азаматтық істер бойынша өкілдік ету қызметтерін ұсынады.